• Home »
  • Lời nói đầu »
  • Lời chào

Lời chào

Hiệu trưởng trường Đại học Gunma
Ông Takata Kuniaki
高田 邦昭
Kính gửi Ban lãnh đạo thực hiện xã hội cộng sinh đa văn hóa chân chính
Từ năm 2002, trường Đại học Gunma đã nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực sẽ đóng góp cho công cuộc xây dựng xã hội cộng sinh đa văn hóa. Năm 2009, dựa trên những thành tích thực tế đạt được, chúng tôi lập kế hoạch thúc đẩy khu vực phát triển trên quan điểm cộng sinh đa văn hóa đối với người dân đang sinh sống bằng nghề nghiệp chuyên môn tại khu vực và bắt đầu triển khai đơn vị bồi dưỡng "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" cùng với tỉnh Gunma.
Có lẽ vì tỉnh Gunma là tỉnh tập trung người dân có sự đa dạng về mặt xã hội và văn hóa nên hệ thống xã hội và khoa học kỹ thuật chuyển đổi sự đa dạng thành nguồn động lực cho xã hội cộng sinh có thể phát triển. Để thực hiện giấc mơ, chúng tôi đã sử dụng tất cả các kinh nghiệm bồi dưỡng nguồn nhân lực đại học để đóng góp cho việc thực hiện đó.
Vào năm 2012, chúng tôi đã đào tạo cho xã hội "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" đã hoàn thành 3 khóa học của đơn vị bồi dưỡng. Chúng tôi rất kỳ vọng dự án này được thực hiện bởi những người có nhiệt huyết và mong muốn nguồn nhân lực này có thể hoạt động như một nguồn nhân lực cốt lõi để thực hiện xã hội cộng sinh đa văn hóa.

Chương trình liên quan do học viên tham dự khóa học lập kế hoạch và điều hành

  • Chương trình giáo dục tiếng Nhật "Dành cho người nước ngoài đang sinh sống như một người dân tại Nhật Bản" của Cục Văn hóa
  • Chương trình xây dựng cơ sở giao lưu dành cho du học sinh của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Web Magazine

  • Gunma University
  • Gumma Prefecture
  • Cơ quan khóa học và công nghệ Nhật Bản

Tel/Fax:027-220-7382

Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma

〒371-8510
4-2, thị trấn Aramaki, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma
E-mail