• Home »
 • Chương trình giảng dạy »
 • Khóa học 1 năm dành cho học viên tham dự khóa học 2011

Khóa học 1 năm dành cho học viên tham dự khóa học 2011

Khóa học đào tạo chuyên viên phân tích
Thái độ đặt lại câu hỏi phù hợp và không mang quan điểm cố chấp Tôi cảm thấy thái độ này sẽ kết nối với việc giải quyết các thách thức.
Người hỗ trợ và chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ của Peer Support Văn phòng Thăm hỏi và Chăm sóc tại nhà
Nhân viên thăm hỏi và chăm sóc tại nhà cấp 1
Ông Sonoda Motohiro
■Sơ lược tiểu sử
Hiện này, tôi đang cư trú ở thành phố Kiryu tỉnh Gunma. Tôi tìm hiểu chủ yếu về văn hóa và nhân học (dung hòa và xung đột giữa các nền văn hóa) ở trường Đại học Hawai. Tôi có nhiều câu hỏi vấn đề xã hội, và luôn hướng đến giải quyết các câu hỏi này bằng kinh nghiệm bản thân là người nước ngoài khi ở Hawai. Ngoài ra, tôi còn là người làm pháo hoa, có kinh nghiệm hỗ trợ tổ chức đại hội cùng với người làm pháo hoa của các quốc gia trong Đại hội pháo hoa của Ma Cao.
●Động lực tham gia khóa học
Khi đi du học, tôi đã trải nghiệm các vấn đề xã hội và quy định lao động đối với người nước ngoài và tôi đã có rất nhiều câu hỏi về các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình quốc tế hóa. Để đảm bảo lực lượng lao động tại Nhật Bản trong tương lai, thì chúng ta có cần gia tăng số lao động người nước ngoài không, và chính vì mối quan tâm, hứng thú với tình hình xã hội như vậy, tôi đã tham gia khóa học này.
Ngoài ra, tôi đã kết hôn quốc tế vào năm ngoái và đây cũng là giai đoạn tôi gặp khó khăn khi chung sống với người nước ngoài.

●Hỗ trợ gia đình và suy nghĩ tương lai
Thời gian đi học và đi về từ thành phố Kiryu là 160 phút. Nhờ có sự hỗ trợ của vợ, tôi có thể tham gia khóa học trong dự án này. Tôi nghĩ rằng qua khóa học này tôi sẽ đóng góp cho khu vực trong tương lai.
Tôi cảm thấy thái độ đặt lại câu hỏi phù hợp và không mang quan điểm cố chấp cũng rất quan trọng trong công việc hằng ngày và kết nối với việc giải quyết các thách thức. Suốt quá trình học trong dự án lần này, tôi mong muốn mang đến những hiệu quả lan rộng và tầm hiểu biết to lớn thông qua cách giải quyết từng vấn đề một xung quanh người nước ngoài.

 • Trong giờ học cần chú trọng những buổi thảo luận để hiểu rõ thực trạng theo trình tự.

 • Thực hiện nghiên cứu thực địa trong khu vực và điều tra thực trạng

 • Dựa trên kết quả nghiên cứu thực địa, tiến hành thảo luận về tình trạng khu vực và rút ra các thách thức.
* Để những thành viên trong xã hội dễ học tập, các khóa ngắn hạn chủ yếu tổ chức vào buổi tối từ 7h ~ 9h, hoặc ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật.
Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch
Tận dụng kinh nghiệm hoạt động tình nguyện, phương pháp và kiến thức đã học trong chương trình để tuyên truyền ý thức về cộng sinh đa văn hóa.
Nhân viên thuế, Ban Thuế cấp tỉnh
Văn phòng Thuế cấp tỉnh Fujioka, Sở Dân chính (tham gia các hội nghi dự thảm ngân sách và giải thích tình hình tài chính cho người dân) phía Tây tỉnh Gunma
Cô Nakazawa Maki
■Sơ lược tiểu sử
Tôi đang cư trú tại thành phố Takasaki. Tôi có kinh nghiệm hoạt động tình nguyện ở nước ngoài trong thời gian học đại học. Hiện đang phụ trách công việc thuế khóa tại Văn phòng Thuế cấp tỉnh và tiếp tục hoạt động tình nguyện tại các đoàn thể trong tỉnh điều hành Cô nhi viện Campuchia
●Động lực tham gia khóa học
Trong thời gian học đại học, tôi đã từng tham gia hoạt động tìm hiểu tại khu vực về du lịch và môi trường, v.v…với các học sinh địa phương tại khu vực xung quanh di tích Sambor Prei Kuk tại Campuchia với tư cách sinh viên tình nguyện. Mặc dù có thể thấy sự khác biệt về suy nghĩ và sinh hoạt trong mối quan hệ với người Campuchia, nhưng tôi nhận thấy không có nhiều thay đổi lớn so với người Nhật Bản. Tôi đã tham gia khóa học với mong muốn giúp đỡ để nâng cao sự hiểu biết đối với người nước ngoài trong xã hội Nhật Bản.

●Sự hỗ trợ của gia đình và suy nghĩ trong tương lai
Thời gian đi học từ nơi làm việc là 1 giờ. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình từ gia đình và đồng nghiệp, tôi đã có nhiều thời gian dành cho việc học.
Tôi đã tham gia chương trình với suy nghĩ mình cũng có thể đóng góp và giúp ích cho khu vực dù là nhỏ bằng những kinh nghiệm ở đại học và kiến thức đã học được từ chương trình này. Tôi mong muốn trong tương lai sẽ trở thành cầu nối giữa Gunma và Campuchia.

 • Trong nghiên cứu thách thức, chúng ta nên lập kế hoạch để giải quyết các thách thức trong khu vực. Phân tích thông tin nên thu nhập là gì, trình bày tình trạng khu vực ra sao?

 • Trong hoạt động nghiên cứu thực địa, chúng ta nên tiến hành chỉnh sửa thông tin, rút ra thách thức và tìm ra đầu mối để giải quyết thách thức.

 • Vừa lắng nghe lời khuyên từ giảng viên, vừa thảo luận nội dung kế hoạch cụ thể như phương hướng trong phương án giải quyết, điểm vấn đề, v.v...
* Để những thành viên trong xã hội dễ học tập, các khóa ngắn hạn chủ yếu tổ chức vào buổi tối từ 7h ~ 9h, hoặc ngày nghỉ, thứ bảy và chủ nhật.

Chương trình liên quan do học viên tham dự khóa học lập kế hoạch và điều hành

 • Chương trình giáo dục tiếng Nhật "Dành cho người nước ngoài đang sinh sống như một người dân tại Nhật Bản" của Cục Văn hóa
 • Chương trình xây dựng cơ sở giao lưu dành cho du học sinh của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Web Magazine

 • Gunma University
 • Gumma Prefecture
 • Cơ quan khóa học và công nghệ Nhật Bản

Tel/Fax:027-220-7382

Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma

〒371-8510
4-2, thị trấn Aramaki, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma
E-mail