• Home »
  • Chương trình giảng dạy »
  • Đạt đến những nỗ lực cao nhất ở trong và ngoài nước

Đạt đến những nỗ lực cao nhất ở trong và ngoài nước

Thúc đẩy tỉnh Gunma trên quan điểm cộng sinh đa văn hóa
~Học hỏi từ quá trình thực hiện của Los Angeles, Mỹ sử dụng CAPRA~
Cô Luann Pannell (Trưởng phòng Giáo dục, Trụ sở Cảnh sát thành phố Los Angeles)
Từ cuộc bạo loạn Los Angeles đến nay cũng được khoảng 20 năm. Sau đó, Trụ sở Cảnh sát thành phố Los Angeles đã thực hiện cải cách lớn hệ thống giáo dục cảnh sát và đã thành công trong việc giảm thiểu được tỷ lệ phát sinh tội phạm. Yếu tố then chốt ở đây là áp dụng CAPRA* mô hình đưa ra quyết định. Đặc trưng của CAPRA là thúc đẩy cộng đồng thông qua thông qua việc chú trọng đến tính đa dạng, phân tích những thách thức của khu vực và hợp tác giải quyết. Trong chương trình này, chúng tôi đã mời Trưởng phòng giáo dục Pannell là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch và điều hành dự án giáo dục này, tổ chức Hội nghị chuyên đề Quốc tế vào ngày 21 tháng 1 năm 2011 và thực hiện giờ học tập trung với đối tượng là học viên tham dự khóa học vào ngày 22 ~ 23.
Trong hội nghị chuyên đề, CAPRA và những người có liên quan trong khu vực không chỉ hướng đến việc xây dựng thành phố an toàn và an ninh mà còn hướng đến phát triển cộng sinh đa văn hóa, CAPRA được xác nhận là có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đa dạng như giáo dục, bảo hiểm, y tế, phòng chống thiên tai, phúc lợi xã hội, hành chính, kinh doanh và thảo luận về phương pháp triển khai cụ thể những mục tiêu đó. Ngoài ra, trong giờ học tập trung, thông qua nhiều hội thảo, những học viên tham dự khóa học sẽ tìm hiểu những phương pháp của CAPRA theo các giai đoạn. Giờ học tập trung bao gồm 10 giờ nhưng học viên tham dự khóa học có thể học hỏi một cách cụ thể cách nhìn, cách suy nghĩ về tính đa dạng có ở con người, cách hiểu biết sâu sắc về con người và khu vực, cách xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên mối quan hệ tin cậy, phương pháp đặc định và phương pháp giải quyết vấn đề. Trong chương trình này, với sự hợp sức của Trưởng phòng Giáo dục Pannell, chúng tôi đang xúc tiến phát triển mô hình đưa quyết định để cho các Chuyên gia xúc tiến cộng sinh đa văn hóa sử dụng CAPRA về mặt cơ bản.

*CAPRA: Là hệ thống xây dựng thành phố an toàn và an tâm với sự hợp tác khu vực dựa trên quan điểm Client (Khách hàng), Acquiring & Analyzing Information (Phân tích thông tin), Partnership (Mối quan hệ hợp tác), Response (Trả lời), Assessment (Đánh giá).
Suy nghĩ phương pháp cộng sinh đa văn hóa thông qua những trải nghiệm trong động đất lớn phía Đông Nhật Bản
Ông Tamura Taro (Đại diện Hội đồng quản trị NPO Trung tâm Cộng sinh đa văn hóa Osaka)
Ngày 5 tháng 10 năm 2011, chúng tôi đã mời ông Tamura Taro (Đại diện Hội đồng quản trị NPO Trung tâm Cộng sinh đa văn hóa Osaka) hoạt động trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là hỗ trợ phục hồi sau trận động đất lớn phía Đông Nhật Bản và tổ chức các giờ học kết hợp để học viên tham dự Khóa học học chuyên viên tư vấn và Khóa học chuyên viên lập kế hoạch học tập cùng nhau. Ông Tamura đã trình bày quá trình từ tình trạng hỗn loạn sau trận động đất đến khi xây dựng hệ thống hỗ trợ và các nội dụng cần chú trọng trong quá trình này. Khi học viên tham dự khóa học hỏi "Chúng ta nên chú trọng đến điều gì khi hỗ trợ không ngừng cho khu vực bị thiệt hại", ông đã cho biết "Điều quan trọng là những người dân địa phương phải sẵn sàng hỗ trợ để phục hồi bằng chính khả năng của mình. Chúng ta dự đoán và tìm hiểu nhu cầu của người bị thiệt hại". Những học viên tham dự khóa học trong giờ học của ông Tamura - người có đầu óc thực tế và có khả năng thuyết phục đã nhận được nhưng lời khuyên bổ ích để giải quyết thách thức của khu vực đa văn hóa bằng sự hợp tác khu vực.

Chương trình liên quan do học viên tham dự khóa học lập kế hoạch và điều hành

  • Chương trình giáo dục tiếng Nhật "Dành cho người nước ngoài đang sinh sống như một người dân tại Nhật Bản" của Cục Văn hóa
  • Chương trình xây dựng cơ sở giao lưu dành cho du học sinh của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Web Magazine

  • Gunma University
  • Gumma Prefecture
  • Cơ quan khóa học và công nghệ Nhật Bản

Tel/Fax:027-220-7382

Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma

〒371-8510
4-2, thị trấn Aramaki, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma
E-mail