• Home »
  • Chương trình giảng dạy »
  • Khóa học đào tạo chuyên viên phân tích

Khóa học đào tạo chuyên viên phân tích

Analyst Course

Mỗi năm học, học viên phải tham dự theo trình tự với các môn học giáo dục kiến thức cơ bản là từ 30 giờ trở lên, các môn giáo dục thực hành từ 30 giờ trở lên, các môn nghiên cứu thách thức là từ 10 giờ trở lên, tổng cộng là từ 70 giờ trở lên ứng với mỗi khóa học.

Nội dung chương trình giảng dạy

Phân loại Khóa học Tên giờ học Số giờ học Khóa học đào
tạo chuyên
viên phân tích
Bắt buộc Lựa chọn
Buổi giới thiệu Không tính số giờ học trong
giấy chứng nhận tham dự khóa học
 
Giáo dục
kiến thức cơ bản
Chuyên viên
phân tích
Tình trạng và thách thức của
khu vực đa văn hóa
10giờ 30 giờ  
Chế độ xã hội và cộng sinh
đa văn hóa
10giờ  
Lý luận cộng sinh đa văn
hóa
10giờ  
Điểm chung
các khóa học
Nghiên cứu quan điểm
của cộng sinh đa văn hóa
Không giới hạn số giờ tham dự  
Giáo dục
thực hành
Chuyên viên
phân tích
Tìm hiểu phương pháp
để phân tích thực trạng
30 giờ  
Điểm chung
các khóa học
Diễn tập thực hiện
cộng sinh đa văn hóa
Không giới hạn số giờ tham dự  
Nghiên cứu
thách thức
Chuyên viên
phân tích
Nghiên cứu thách thức 10 giờ  
  Tổng cộng từ 70 giờ trở lên    

Chương trình liên quan do học viên tham dự khóa học lập kế hoạch và điều hành

  • Chương trình giáo dục tiếng Nhật "Dành cho người nước ngoài đang sinh sống như một người dân tại Nhật Bản" của Cục Văn hóa
  • Chương trình xây dựng cơ sở giao lưu dành cho du học sinh của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Web Magazine

  • Gunma University
  • Gumma Prefecture
  • Cơ quan khóa học và công nghệ Nhật Bản

Tel/Fax:027-220-7382

Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma

〒371-8510
4-2, thị trấn Aramaki, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma
E-mail