• Home »
  • Khái quát khóa học »
  • Khái quát khóa học

Khái quát khóa học

Khái quát khóa học

Khái quát khóa học

Khóa học được hình thành một cách hệ thống chương trình giảng dạy cần thiết để bồi dưỡng nguồn nhân lực và có nội dung với cấp độ tương đương các giờ học đại học. Mỗi năm học, học viên phải tham dự theo trình tự với các môn học giáo dục kiến thức cơ bản là từ 30 giờ trở lên, các môn giáo dục thực hành từ 30 giờ trở lên, các môn nghiên cứu thách thức là từ 10 giờ trở lên, tổng cộng là từ 70 giờ trở lên ứng với mỗi khóa học. Ngoài ra, đơn vị bồi dưỡng "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" này đang sử dụng Chương trình cấp chứng nhận tham dự khóa học như sau. Vui lòng xem tập quảng cáo để biết thêm chi tiết.

Khái quát khóa học

Chương trình cấp chứng nhận tham dự khóa học

Chương trình "Chuyên viên lập kế hoạch thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa"
Chương trình chỉ cần tham dự 2 khóa học "Khóa học đào tạo chuyên viên phân tích" và "Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch".
Chương trình "Chuyên viên tư vấn thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa"
Chương trình tham dự 3 khóa học "Khóa học đào tạo chuyên viên phân tích" và "Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch", "Khóa học đào tạo chuyên viên tư vấn". Học viên hoàn thành khóa học phải đáp ứng được những điều kiện cần thiết để trở thành "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa".

Chương trình liên quan do học viên tham dự khóa học lập kế hoạch và điều hành

  • Chương trình giáo dục tiếng Nhật "Dành cho người nước ngoài đang sinh sống như một người dân tại Nhật Bản" của Cục Văn hóa
  • Chương trình xây dựng cơ sở giao lưu dành cho du học sinh của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Web Magazine

  • Gunma University
  • Gumma Prefecture
  • Cơ quan khóa học và công nghệ Nhật Bản

Tel/Fax:027-220-7382

Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma

〒371-8510
4-2, thị trấn Aramaki, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma
E-mail