• Home »
 • Khái quát khóa học »
 • Định nghĩa Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa

Định nghĩa Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa

Định nghĩa "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa"

"Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" là "Nguồn nhân lực phụ trách việc thúc đẩy khu vực hướng đến việc xây dựng hệ thống xã hội với quan điểm "Cộng sinh đa văn hóa", và hình thành ngành công nghiệp mới nhằm xây dựng cuộc sống có chất lượng cao cho mỗi một thành viên của xã hội trong khu vực có bối cảnh khác nhau về quốc tịch, dân tộc, v.v…", và được tỉnh Gunma chứng nhận đối với những học viên đã hoàn thành toàn bộ 3 khóa học.

Khả năng đào tạo ở đơn vị bồi dưỡng"Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa"

Trường Đại học Gunma hợp tác với tỉnh Gunma hình thành đơn vị bồi dưỡng "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" và bồi dưỡng các chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa. Trong chương trình bồi dưỡng này chúng tôi đào tạo 3 khả năng sau.

 1. Khả năng phân tích: Khả năng nắm bắt tình trạng đa văn hóa của khu vực và phân tích thách thức đối với việc cộng sinh
 2. Khả năng lập kế hoạch: Khả năng hiểu biết những đặc tính của thách thức cộng sinh đã nắm bắt, lập kế hoạch và xây dựng chính sách giải quyết hiệu quả đối với thực trạng trong khu vực
 3. Khả năng thực hiện: Khả năng kiểm chứng lại những chính sách giải quyết đã xây dựng và dẫn dắt sự phát triển hệ thống xã hội và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đóng góp trong công cuộc xây dựng xã hội cộng sinh đa văn hóa.

Nội dung chương trình giáo dục

Được hình thành một cách hệ thống chương trình giảng dạy cần thiết để bồi dưỡng nguồn nhân lực và có nội dung với cấp độ tương đương các giờ học đại học. Mỗi năm học, học viên phải tham dự theo trình tự với các môn học giáo dục kiến thức cơ bản là từ 30 giờ trở lên, các môn giáo dục thực hành từ 30 giờ trở lên, các môn nghiên cứu thách thức là từ 10 giờ trở lên, tổng cộng là từ 70 giờ trở lên ứng với mỗi khóa học dưới đây. Ngoài ra, đơn vị bồi dưỡng "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" này đang sử dụng Chương trình cấp chứng nhận tham dự khóa học như sau. Vui lòng xem tập quảng cáo để biết thêm chi tiết.

 1. Khóa học đào tạo chuyên viên phân tích
 2. Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch
 3. Khóa học đàotạo chuyên viên tư vấn

Chương trình cấp chứng nhận tham dự khóa học

Chương trình cấp chứng nhận tham dự khóa học như là khóa học đặc biệt của trường đại học sử dụng nguồn nghiên cứu và giáo dục đại học đối với những thành viên xã hội, v.v…, và mang đến cơ hội học tập dựa trên những quy định của Luật giáo dục của trường học nên các khóa học này được xem như chương trình giáo dục được hình thành có hệ thống những khóa ngắn hạn hoặc môn học cần thiết phù hợp với mục đích bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Các đơn vị bồi dưỡng này sẽ kết hợp với các khoá học trên và thiết lập thêm 2 Chương trình cấp chứng nhận tham dự khóa học. Khi nộp đơn vui lòng nộp theo các chương trình cấp chứng nhận tham dự khóa học sau.

 1. Chương trình "Chuyên viên lập kế hoạch thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" Chương trình chỉ cần tham dự 2 khóa học "Khóa học đào tạo chuyên viên phân tích" và "Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch".
 2. Chương trình "Chuyên viên tư vấn thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa" Chương trình tham dự 3 khóa học "Khóa học đào tạo chuyên viên phân tích" và "Khóa học đào tạo chuyên viên lập kế hoạch", "Khóa học đào tạo chuyên viên tư vấn". Học viên hoàn thành khóa học phải đáp ứng được những điều kiện cần thiết để trở thành "Chuyên gia thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa".

Chương trình liên quan do học viên tham dự khóa học lập kế hoạch và điều hành

 • Chương trình giáo dục tiếng Nhật "Dành cho người nước ngoài đang sinh sống như một người dân tại Nhật Bản" của Cục Văn hóa
 • Chương trình xây dựng cơ sở giao lưu dành cho du học sinh của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Web Magazine

 • Gunma University
 • Gumma Prefecture
 • Cơ quan khóa học và công nghệ Nhật Bản

Tel/Fax:027-220-7382

Phòng Thúc đẩy Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Cộng sinh đa văn hóa, Đại học Gunma

〒371-8510
4-2, thị trấn Aramaki, thành phố Maebashi, tỉnh Gunma
E-mail